Jogi cikkek

Az uniós jog elsőbbségének elve

Az uniós jog elsőbbségének elve

Az Európai Unió joga a hagyományos nemzetközi jogtól különböző, autonóm és önálló jogrend. Érvényessége az Európai Unió alapító szerződéseiből származik, tagállami érvényesülését pedig az Európai Unió Bírósága által kimunkált sajátos elvek (az Európai Unió jogának...

bővebben
Miért jobb az írás, mint az adott szó?

Miért jobb az írás, mint az adott szó?

Az utóbbi időben meglepően sok olyan esettel lehet találkozni, amikor a felek között elmérgesedett helyzetet bíróság elé vinné a károsított fél. Mindez azonban bármilyen írásos bizonyíték nélkül igen nehéz és sajnos nem a károsított felet szolgálja. Mit tekintünk...

bővebben
A szoftverek jogi védelme – licencszerződések

A szoftverek jogi védelme – licencszerződések

A tömeges felhasználás kiemelten fontossá teszi a jogbiztonság jelenétét az online szférában. A széleskörű elérhetőségű tartalmakat létrehozó személyeket biztosítani kell arról, hogy alkotásaik az online közegben is megfelelő védelmet élveznek. Az alkotók ezen...

bővebben
Családjogi bírósági ítéletek végrehajtása – avagy a gyermek végrehajtható?

Családjogi bírósági ítéletek végrehajtása – avagy a gyermek végrehajtható?

Válási, gyermekelhelyezési illetve gyermeklátogatási perek esetében gyakran szembesülünk olyan élethelyzetekkel, amikor a szülők nem jutnak egyezségre a gyerekfelügyeleti jogokat és kötelességeket illetően, így a bíróságnak kell meghatározni azok mértékét. Ilyen esetben jogosan vetődik fel a kérdés – mi történik akkor, ha a bírósági ítéletben kimondottakat a felek nem tartják tiszteletben? Illetve mi történik akkor, ha a gyermek szándéka ellentétes a bírói döntéssel?

bővebben
Köteles rész, avagy kitagadhatnak az örökségből?

Köteles rész, avagy kitagadhatnak az örökségből?

Abban az esetben, ha az örökhagyó úgy dönt, hogy kifejezetten rendelkezik vagyona sorsáról elhalálozása után, ezt végrendeletben teheti meg. Ilyenkor az örökhagyó megszabhatja, hogy bizonyos javai kihez kerüljenek, melyik örököse legyen jogosult több, vagy kevesebb...

bővebben
A végrendelet

A végrendelet

Bármely ítélőképességgel rendelkező személynek lehetősége van rendelkezni vagyonáról, annak helyzetéről halála után, egy személyes, visszavonható, a törvény által meghatározott formájú, egyoldalú nyilatkozatban: ezt nevezzük végrendeletnek. A végrendelet lehet rendes,...

bővebben

6 + 8 =